Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Här utför vi takarbeten på Riksbankshuset i Uppsala

Resning utav julgran utanför Carolina Rediviva -

Uppsala Universitetsbibliotek

Godstransport

Transport av fjärrvärmerör

Fjärrstyrning säkrar stor precission

Fjärrstyrning vid trånga arbeten

Skopa för grävarbeten

Takarbeten

Takarbeten

Resning av takstolar

Nedtagning av is på Domkyrkan

Nedtagning av is på Domkyrkan

/